Skip to content

2 komentarze

 1. Justyna
  25 sierpnia 2011 @ 13:07

  Dzień dobry,

  Jestem ciekawa skąd wzięła się nazwa Enterpreneur? Dlaczego nie pozostaje się tutaj po prostu przy nazwie menedżer? Czyż nie jest ona kompleksowa poprzez obejmowanie czeterech podstawowych funkcji zarządzania? Czy nie jest tak, że po prostu obecnie wreszcie wymaga się od menedżerów pełniejszego, głębszego realizowania tych czeterech funckcji? Wymaga się głębszej refleksji przy każdej z nich, globalnego spojrzenia na sprawy?

  Moim zdaniem kuszące jest budowanie nowych określeń i niekiedy jest to zabieg niezbędny, który rozumiem. Jestem jednocześnie zdania, że warto przed podjęciem takiego zabiegu głębiej wniknąć w już istniejące słowo i nie nadużywąc dodatkowo dużych liter w środku zdania skupić się w tym wypadku na głębszym zrozumieniu słowa menedżer.

  Reply

 2. Urszula Jabłońska
  29 sierpnia 2011 @ 14:35

  Określenie Entrepreneur funkcjonuje w wielu krajach już od kilkudziesięciu lat. Zarówno w obszarze angielsko- jak i niemieckojęzycznym używa się nieprzetłumaczonego, oryginalnego francuskiego słowa Entrepreneur. Entrepreneur, to przedsiębiorca najwyższej klasy, cechujący się wysoką innowacyjnością, zdolnością do efektywnego zarządzania złożonymi sytuacjami, a nader wszystko właśnie przedsiębiorczością, rozumianą jako ciągłe poszukiwanie nowych wyzwań i szybkie wprowadzanie wynikających z nich działań w życie.

  Na Zachodzie, do niedawna, określenie to i związane z nim powyższe cechy były przypisywane tylko założycielom firm. Również w Polsce nazwa ta nie była często stosowana w odniesieniu do menedżerów, ponieważ wystarczało właśnie bardzo dobre realizowanie podstawowych funkcji menedżerskich. Natomiast teraz, tak w krajach zachodnich, jak i w Polsce, w obliczu m.in. narastającej kompleksowości, związanej m.in. z coraz szybszym tempem zmian, przeładowaniem informacyjnym, złożonością różnych grup docelowych, nowych postaw i nastawień pracowników, organizacje potrzebują menedżerów, którzy będą potrafili w tych warunkach długoterminowo prowadzić stabilny zespół oraz tworzyć nowe wartości dla organizacji, a więc staną się w znacznie większym stopniu przedsiębiorcami. Z powyższych powodów wiele renomowanych uczelni poza granicami naszego kraju zaczęło w swoich nazwach integrować słowo Entrepreneur, zastępując nim słowo menedżer.

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *