Skip to content

NASZE RAPORTY

Cyklicznie realizowane badania, których wyniki chętnie udostępniamy.

NASZE ARCHIWALNE RAPORTY

Komunikacja wewnętrzna w Polsce 2010

Rola i znaczenie działów HR w czasach kryzysu 2010

Komunikacja wewnętrzna w Polsce 2009

Private Banking w Polsce oczami klienta 2008

Komunikacja wewnętrzna w Polsce 2008

Bariery i perspektywy dla komunikacji w Polsce 1998

NASZE PUBLIKACJE

Od 1998 roku ukazało się w polskiej i zagranicznej prasie ponad 150 artykułów naszego autorstwa lub na bazie naszych treści.