Skip to content

Formularz zgłoszeniowy – szkolenie otwarte

Zgłoszenie udziału w szkoleniu

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu otwartym wynosi 1.500,- PLN + VAT.

Powyższa kwota obejmuje:

  • uczestnictwo w szkoleniu otwartym (on-line),
  • materiały (w formie elektronicznej) dla uczestników.

 

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa na więcej niż 7 dni przed terminem zwracamy 80% wpłaconej kwoty.

Przy rezygnacji w terminie późniejszym niż 7 dni uczestnik zobowiązuje się ponieść 100% kosztów.

Zastrzegamy sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia w wypadku wyczerpania się miejsc.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu sesji lub jej odwołania w terminie do 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia. W takim przypadku dokonujemy zwrotu pełnej kwoty.

Wpłaty prosimy dokonywać przelewem na konto:
GFMP Management Consultants Bogdan Dąbrowski Sp.k.
PKO Bank Polski SA 42 14401156 0000 0000 0031 5478
NIP: 898-18-76-108

 

Ma Pani/Pan prawo do dostępu do danych, ich zmiany lub usunięcia oraz wycofania zgody w każdym momencie, poprzez kontakt: rodo@gfmp.com.pl lub biuro@gfmp.com.pl

Administratorem danych są firmy: GFMP Management Consultants Bogdan Dąbrowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Zwycięzców 28/30 oraz GFMP Jarosław Zając z siedzibą w Warszawie, ul. Zwycięzców 28/30.

Dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niniejszego szkolenia. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych.