Skip to content

Formularz zgłoszeniowy – seminarium otwarte

Zgłoszenie udziału w seminarium

 

TERMIN SEMINARIUM

Seminarium realizowane będzie on-line za pomocą aplikacji Zoom i odbędzie się w terminach:

      I moduł     – 20.04 (wtorek) – 10:00-13:00 + dyskusja

     II moduł    – 22.04 (czwartek) – 10:00-13:00 + dyskusja

    III moduł   – 27.04 (wtorek) – 10:00-13:00 + dyskusja

    IV moduł    – 29.04 (czwartek) – 10:00-13:00 + dyskusja

     V moduł    – 11.05 (wtorek) – 10:00-13:00 + dyskusja

    VI moduł    – 13.05 (czwartek) – 10:00-13:00 + dyskusja

 

Możliwość dowolnego wyboru pojedynczych modułów.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w seminarium wynosi:
4.220,- PLN + VAT za wszystkie sześć modułów (zniżka 20%)

–    880,- PLN + VAT za jeden moduł

dodatkowo 10% zniżki za zgłoszenie i płatność do 31.03.

Koszt uczestnictwa obejmuje:

  • uczestnictwo w seminarium (on-line),
  • materiały w formie elektronicznej dla uczestników.

 

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa na więcej niż 7 dni przed terminem zwracamy 80% wpłaconej kwoty.

Przy rezygnacji w terminie późniejszym niż 7 dni uczestnik zobowiązuje się ponieść 100% kosztów.

Zastrzegamy sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia w wypadku wyczerpania się miejsc.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu sesji lub jej odwołania w terminie do 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia. W takim przypadku dokonujemy zwrotu pełnej kwoty.

Wpłaty prosimy dokonywać przelewem na konto:
GFMP Management Consultants Bogdan Dąbrowski Sp.k.
PKO Bank Polski SA 42 14401156 0000 0000 0031 5478
NIP: 898-18-76-108

 

Ma Pani/Pan prawo do dostępu do danych, ich zmiany lub usunięcia oraz wycofania zgody w każdym momencie, poprzez kontakt: rodo@gfmp.com.pl lub biuro@gfmp.com.pl

Administratorem danych są firmy: GFMP Management Consultants Bogdan Dąbrowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Zwycięzców 28/30 oraz GFMP Jarosław Zając z siedzibą w Warszawie, ul. Zwycięzców 28/30.

Dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niniejszego szkolenia. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych.