Skip to content

25 LAT DOŚWIADCZENIA W KONSULTINGU – TYSIĄCE SKUTECZNYCH ROZWIĄZAŃ DLA LIDERÓW

NAJBLIŻSZE SZKOLENIA I SEMINARIA OTWARTE:

Zapraszamy do subskrypcji naszego newslettera i informacji o ofercie.

ROZWÓJ PRACOWNIKÓW - CO NAS WYRÓŻNIA?

Stawiamy na wielopłaszczyznowy rozwój.

Uczymy myślenia, a nie technik.

Rozumiemy i uwzględniamy wiele perspektyw.

Wykorzystujemy doświadczenie doradcze i badawcze.

Zapewniamy szeroką paletę przykładów, możliwych rozwiązań oraz argumentów.

Dajemy bodziec i inspirację do działania.

Gwarantujemy najnowszą i oryginalną wiedzę stale rozwijaną w wysokonakładowym i intensywnym researchu zespołu doświadczonych konsultantów.

JAK ZAPEWNIAMY TRAFNOŚĆ?

Gdy przedstawiają Państwo swoje potrzeby dotyczące rozwoju, inni skończyli swoją pracę, bo już dawno mają gotowe produkty, a my dopiero tę pracę zaczynamy:

 • Szczegółowo przypatrujemy się Państwa potrzebom
 • Proponujemy wstępny kierunek
 • Rozmawiamy z uczestnikami
 • Przygotowujemy optymalny i unikalny program

WYKŁADY

NAJNOWSZA WIEDZA I INSPIRACJA W SKONDENSOWANEJ FORMIE

SZKOLENIA I WARSZTATY

PRAKTYCZNA WIEDZA I ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI

SESJE KONSULTACYJNE

WYPRACOWANIE INDYWIDUALNYCH ROZWIĄZAŃ

ROZWIJAMY KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI

Przygotowujemy kadrę menedżerską każdego szczebla oraz pracowników na wyzwania tworzone przez digitalną transformację:

 • REZYLIENCJA: To emocjonalna odporność na nie zawsze zmieniającą się po naszej myśli rzeczywistość oraz umiejętność dostosowania się do nowych warunków.
 • KRYTYCZNE MYŚLENIE: To myślenie… o myśleniu. O tym, jak zdobywamy wiedzę, jak ją przetwarzamy, jak wyciągamy wnioski i o wszystkich pułapkach, w jakie przy okazji wpadamy. Krytyczne myślenie to w konsekwencji świadome i wysokojakościowe życie.
 • NADAWANIE SENSU: To umiejętność łączenia różnych perspektyw i dziedzin wiedzy oraz wyciąganie na bazie tego procesu konstruktywnych wniosków o otaczającej rzeczywistości oraz praktycznych implikacji dla samego / samej siebie.
 • RADZENIE SOBIE Z PRZECIĄŻENIEM INFORMACYJNYM: Dzięki wykształceniu odpowiednich struktur myślowych, które pozwalają filtrować wartościowe informacje i ich źródła (zadbanie o higienę informacyjną).
 • ADAPTACYJNOŚĆ: Umiejętność zdobywania nowej wiedzy,  nowych umiejętności i nowych zachowań oraz oduczania się tych już niepotrzebnych.
 • CIEKAWOŚĆ I KREATYWNOŚĆ: Posiadanie szeroko otwartych oczu i uszu, stałe pozyskiwanie inspiracji i tworzenie na ich bazie kolejnych idei, pomysłów, rozwiązań problemów.
 • KOMUNIKACJA: Umiejętność porozumiewania się, otwarcie się na innych i ich równie inne perspektywy, zaakceptowanie swojej odpowiedzialności za dogadanie się z innymi.
 • WSPÓŁPRACA: Czyli umiejętność pracy z innymi i osiągania wspólnych celów – zbudowanie wspólnej płaszczyzny z jednostkowych problemów i przekonanie innych do wspólnego działania – nie tylko z korzyścią dla siebie (win – win).
 • PODEJMOWANIE DECYZJI: Wybieranie jednej rzeczy, działania i świadome rezygnowanie z innych opcji, decydowanie na bazie najlepszej, w tym momencie posiadanej wiedzy.
Mig-163-Krawiec

 

KONFERENCJA FACE:

face to:

 • Międzynarodowa konferencja, która była organizowana corocznie przez GFMP Management Consultants przez 21 lat
 • Konferencja skoncentrowana na komunikacji wewnętrznej
 • Nowe i inspirujące koncepcje prezentowane przez polskich i zagranicznych praktyków
 • Case studies przedstawiające skuteczne rozwiązania stosowane przez najlepsze firmy
 • Warsztaty wprowadzające – zapewniające istotny, ukierunkowany na przyszłość rozwój
 • Forum wymiany doświadczeń i nawiązywania kontaktów dla praktyków z obszaru komunikacji