Przyszłość komunikacji wewnętrznej [Raport z badania]

  • 4
  •  
  •  
  •  
  •  
    4
    Udostępnienia

Od 20 lat wspieramy rozwój obszaru komunikacji wewnętrznej w działających w Polsce firmach. Regularnie diagnozujemy również jej stan i równie regularnie zastanawiamy się, jaka będzie przyszłość komunikacji wewnętrznej.

Wszystko wskazuje na to, że obecnie firmy znajdują się już w trakcie, a niektóre w przededniu istotnych zmian w sposobie funkcjonowania. Procesy digitalizacji stawiają firmy przed wymogiem daleko idącej transformacji, dotykającej każdego aspektu ich działania: od stosowanych rozwiązań, przez procesy i struktury, po sposób zarządzania, podejście do pracownika i kulturę organizacyjną. Nazywa się to digitalną transformacją.

Oznacza to wreszcie wzrost znaczenia komunikacji wewnętrznej, która w bardzo ważnych dla firmy procesach zmian odgrywa tak kluczową rolę. Ale też stawia przed tym obszarem nowe wyzwania, związane ze zmieniającymi się postawami grup docelowych i uwarunkowaniami, w których komunikacja się odbywa.

Zapytaliśmy osoby odpowiedzialne za komunikację w polskich firmach o to:
– Jak zmienia się pozycja funkcji komunikacji wewnętrznej w firmach?
– Jakie obszary działań komunikacyjnych będą nabierały znaczenia w nadchodzących latach?
– Jakie bariery dla komunikacji wewnętrznej dostrzegają praktycy w tej dziedzinie?

Badanie zostało przeprowadzone w sierpniu i wrześniu 2016 roku wśród osób odpowiedzialnych za komunikację wewnętrzną w firmach działających w Polsce. Prezentowane w raporcie wyniki bazują na 92 ankietach online.

Zapraszam do zapoznania się z pełnym raportem z badania:

cfarap-iko

Zestawienie raportów z badań realizowanych przez GFMP Management Consultants >>