Pracownicy oczekują więcej – Wyniki badania

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

56% pracowników uważa, że otrzymuje zbyt mało informacji na temat tego, co dzieje się w firmie. Taki wynik uzyskiwany w dużych, wiodących na rynku międzynarodowych firmach, często zaskakuje osoby odpowiedzialne za komunikację wewnętrzną i zarządzających firmą. W tych organizacjach wydaje się drukowane magazyny dla pracowników, działają intranety firmowe, pracownicy otrzymują dodatkowo biuletyny, e-maile a nawet powiadomienia sms-owe, a na stołówkach mogą zerknąć na tablicę informacyjną lub na ekrany plazmowe z przygotowanymi prezentacjami lub filmami. A pracownikom ciągle mało – o co chodzi?

Pierwsze wyjaśnienie: Taka jest nasza ludzka natura – zawsze chcemy więcej niż dostajemy.

Drugie wyjaśnienie: Nasi pracownicy są wyjątkowo roszczeniowi – ciągle krzyczą więcej, a nie korzystają z tego, co jest.

Przyjęcie takich wyjaśnień-wytłumaczeń nie posuwa jednak komunikacji w firmie naprzód. Może jednak warto założyć, że coś robimy nie tak w komunikacji z pracownikami. To, w co wkładamy tyle energii jako nadawcy, mija się gdzieś z tym, czego potrzeba odbiorcom.

Pracownicy oczekują więcej - Wyniki badania 2

Uśredniony wynik pochodzący z podsumowania 70 badań opinii pracowników przeprowadzonych przez GFMP Management Consultants wśród łącznie 59 399 pracowników głównie dużych międzynarodowych firm działających w Polsce.

Rozmowy z pracownikami podczas indywidualnych wywiadów pogłębionych, towarzyszących ankiecie na temat komunikacji wewnętrznej, oraz pozostałe wyniki z badań pozwalają wskazać kilka działań, które doprowadzą do zmniejszenia liczby osób wyrażających opinię, że informacji o firmie jest za mało:

  • Zwiększyć ilość informacji istotnych z punktu widzenia pracowników – Pracownicy mówią „Pisze się wiele o mało istotnych rzeczach, a o sprawach dla nas ważnych się milczy. Interesuje mnie, co będzie z naszą firmą, a dostaję informacje o tym, że zakładowa drużyna w czymśtam zdobyła puchar.” Warto zatem zadbać o przewagę istotnych informacji nad korporacyjnym spamem, a szczególną uwagę poświęcić tematom aktualnie zajmującym pracowników lub tym, które zawsze są dla nich najważniejsze, bo mają wpływ na ich funkcjonowanie: sprawom polityki personalnej (płace, świadczenia, rozwój) oraz planom firmy.
  • Dostosować sposób komunikacji do potrzeb odbiorców – Pracownicy jednoznacznie oczekują najwięcej informacji od swojego bezpośredniego przełożonego: „Uważam, że najważniejsze informacje, szczególnie te, które powinny dotrzeć w bardzo krótkim czasie, należy przekazywać osobiście, na spotkaniach, a dopiero potem e-mailowo.” Wzmacnianie komunikacji kierowniczej zawsze przynosi największe rezultaty. Media firmowe są dla pracowników dodatkiem – kiedy mówią komunikacja, w pierwszej kolejności mają na myśli to, jak ich szef z nimi rozmawia. To przełożony najlepiej potrafi dostosować informacje do potrzeb pracowników – wie, co jest dla nich istotne i może przełożyć ogólną informację na perspektywę zespołu.
  • Zadbać o komunikację podczas kolejnej zmiany w firmie – W jednej z firm, gdzie zachodziło wiele zmian, pracownicy bardzo pozytywnie mówili o poprawie komunikacji w tym obszarze: „Pierwszy raz w naszej firmie zmianę zakomunikowano nam pół roku przed nią. To pół roku dawało czas, żeby każdy mógł przekazać, co o tym myśli. Byliśmy do tego zachęcani. To było fajne, bo pozwalało inaczej przyjąć zmiany, mimo że nie były miłe.” W komunikacji zmian liczy się szybkie przekazywanie informacji (nawet, jeżeli nie wszystko jeszcze wiadomo), tłumaczenie przyczyn podejmowanych decyzji oraz umożliwianie pracownikom przekazywania pytań i informacji zwrotnej.

W firmach, gdzie zostały podjęte powyższe działania i gdzie badanie przeprowadzane było powtórnie, widoczny był często radykalny wzrost liczby zadowolonych z komunikacji wewnętrznej. Skupienie się wyłącznie na doskonaleniu lub wprowadzeniu nowych instrumentów komunikacji (choć ważne w początkowych fazach rozwoju komunikacji) z reguły przynosiło jedynie minimalną poprawę.

*******

Więcej danych pochodzących z podsumowania wyników badań opinii pracowników zaprezentowanych zostanie w przygotowywanym właśnie raporcie oraz przedpremierowo podczas konferencji face 2012 podczas prezentacji „Badania komunikacji wewnętrznej – Jak je wykorzystać do istotnych zmian w organizacji”.