Skip to content

2 komentarze

 1. Waldemar
  11 grudnia 2014 @ 02:04

  Na wstępie bardzo dziękuję za fakt niezablokowania komentarza i jednocześnie za opublikowaną odpowiedź świadczącą o tym, że referat został wnikliwie przeanalizowany. Wszystkie sformułowane uwagi, refleksje i Pańskie poglądy są cenne i wartościowe – przyjmuje je z pokorą.
  Podejmując próbę odpowiedzi na postawione przez Pana pytania wyjaśniam, że celem nauk o zarządzaniu jest m.in. edukowanie ludzi, aby potrafili lepiej zrozumieć otaczającą ich rzeczywistość organizacyjną. Należy w dalszej części wyjaśnić, iż nie jest trafny sformułowany przez Pana wniosek, jakobym “oczekiwał splendoru”, aczkolwiek szanuje Pańskie prawo do wyrażania autonomicznych opinii i sądów wartościujących. Mój tekst stanowi przede wszystkim głos w dyskusji na dany temat i ma skłaniać Czytelników do własnych przemyśleń. Chce w tym miejscu podkreślić, że zacytowane przez Pana moje poglądy uznające własne doświadczenia za bezcenne źródło wiedzy, uważam za słuszne i logicznie uzasadnione.
  W obiektywnej ocenie nie można się zgodzić z Pańskimi tezami, sugerującymi Czytelnikom, iż napisane przeze mnie zdanie wprowadzające pozostaje w jakimkolwiek związku z intencjami, które w nieuprawniony sposób próbuje się określać m.in. jako “negatywną ocenę kompetencji adresata” lub “opuszczanie płaszczyzny rzeczowej…”. Przedstawiając niepodważalną argumentację upoważniającą do takiej konstatacji należy zauważyć, że (z całym szacunkiem) nie Pan jest adresatem komentarza i w najmniejszym stopniu nie odnosi się on do Pańskiej osoby. Wypada żałować, jeśli takie ma Pan odczucia. Ze swojej strony mam odwagę powiedzieć przepraszam, jeśli odebrał Pan merytoryczne i rzeczowe argumenty z opublikowanego tekstu ad persona.
  Zachowując szacunek dla Pańskich ocen i uwag odbieram je w kategorii wymiany poglądów oraz opinii, nie traktując ich w kontekście osobistym. Na zakończenie chciałbym się podzielić z Czytelnikami refleksją na inny bardzo aktualny ostatnio temat jakim jest rola zaufania w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Pozostaje w przeświadczeniu, że przesłany tekst również spotka się z Pańskim zainteresowaniem, a poruszane w nim problemy mogą mieć cenne walory edukacyjne m.in. w trakcie prowadzonych przez Państwa firmę szkoleń.
  http://www.academia.edu/9581972/Znaczenie_zaufania_w_procesach_zarz%C4%85dzania_kapita%C5%82em_ludzkim_-_uj%C4%99cie_wielowymiarowe

  Reply

 2. Bogdan Dąbrowski
  11 grudnia 2014 @ 16:33

  Chłop o niebie, a baba o chlebie!

  Panie Waldku,
  nawet tak Pana polubiłem, że dlatego postanowiłem Panu nie odpowiadać.

  Serdecznie pozdrawiam

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *