Łukasz Kowalik z Intel Technologies Poland o osobowości organizacji

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Uważam, że osobowość firmy tworzą ludzie. Wyraziści, odważni, charyzmatyczni i wizjonerscy, którzy sprawiają, że za ich firmami stoją prawdziwe historie – takie, które przemawiają do otoczenia, pobudzają ciekawość i wywołują emocje.
Tradycyjnie byli to założyciele i szefowie firm, osoby najbardziej widoczne w mediach, naturalni ambasadorzy swoich firm. To ich osobowość tworzyła osobowość firmy. Obecnie, dzięki coraz większej łatwości komunikowania się, osobowość firmy jest w coraz większym stopniu tworzona przez zwykłych i niezwykłych pracowników. Zwłaszcza Ci drudzy, ich pasje i energia, odgrywają ogromną rolę w tworzeniu i komunikowaniu osobowości firmy…o ile zostaną zauważeni, docenieni i pokazani na zewnątrz firmy w naturalny sposób. To nie zdarza się często, dlatego firmy z wyrazistą osobowością należą dziś do mniejszości. Jeżeli nie widać ludzi tworzących firmę, przed oczami odbiorcy pojawiają się „biurowce i fabryki”, a te wyglądają podobnie.

W czasach ogromnej łatwości dostępu i wymiany informacji osobowość firmy jest coraz ważniejsza. Otoczenie komunikując się z firmą oczekuje zgodności z proklamowanymi wartościami, mówi: sprawdzam. Jeżeli pojawi się dysonans, współczesny konsument ma wiele możliwości wyrażenia swojego rozczarowania. Ostatnie lata obfitują w przykłady firm, których reputacja została zniszczona przez klientów, często nawet ich fanów z Facebooka.

Myślę, że firmy rozumieją i doceniają znaczenie wiarygodnej osobowości. To, czego często brakuje, to efektywny i jednocześnie subtelny sposób przekazania tego otoczeniu. Pierwszą barierą jest przekonanie pracowników, aby chcieli być ambasadorami firm, w których pracują. Tego nie da się nakazać. Druga bariera to integracja osobowości firmy w szeroko rozumianej komunikacji, począwszy od reklamy, poprzez działania BTL, szkolenia, imprezy, na PR skończywszy.

Nie sądzę, że jakakolwiek firma celowo pozoruje cechy osobowości, których nie posiada. Czasami zdarza się jednak, że firma bardzo chce posiadać jakąś cechę osobowości i stara się ją stworzyć, ale komunikacja jest robiona przedwcześnie. Sporo takich przykładów dostarczają producenci samochodów, na siłę umieszczając swoje modele np. w klasie premium oraz instytucje finansowe, które łatwo zmieniają swoją grupę docelową i np. błyskawicznie po zmianie wyglądu strony www ogłaszają się bankiem dla młodzieży. Tego typu działania podważają wiarygodność firmy i w dłuższej perspektywie szkodzą jej reputacji.

Łukasz Kowalik, Partner & Co-marketing Programs Manager, wraz z Tomaszem Klekowskim, Dyrektorem ds. Marketingu Biznesowego w Intel Technology Poland, będą gośćmi tegorocznej konferencji face. Podczas swojego wykładu opowiedzą o tym, jak wykorzystać w pełni potencjał pracownika i zespołu w zmieniających się warunkach.