Jak komunikacja wewnętrzna sama się eliminuje, a jak mogłaby przeżyć?

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

Wszystko, co standardowe załatwia dzisiaj digitalizacja.

Organizacje dzisiaj potrzebują:

Myślących, kreatywnych, wysoce zaangażowanych i tworzących oryginalną wartość pracowników

A co na to zespół ds. komunikacji wewnętrznej?

O ile jeszcze w firmie istnieje, dalej robi swoje, a mógłby inaczej…

 

NARZĘDZIA KOMUNIKACJI:

Co przykładowo często robi? Do czego to prowadzi?
 • Poszukuje narzędziowego świętego Graala – idealnego rozwiązania, które rozwiąże wszystkie komunikacyjne bolączki
 • Z dużym wysiłkiem próbuje wdrażać elektroniczne formy komunikacji, bo są na topie
 • Skoncentrowanie wysiłków na narzędziach a nie ludziach i ich potrzebach komunikacyjnych
 • Dalsze poczucie chaosu u pracowników
 • Utrzymujące się przekonanie menedżerów, że to nie oni odpowiadają za komunikację
Co powinien robić? Co uzyskuje?
 • Skierować całą swoją energię na najbardziej efektywną i najtańszą formę komunikacji – bezpośrednią rozmowę przełożonego z podległym zespołem
 • Wspierać menedżerów w ich komunikacyjnej roli
 • Większy efekt przy mniejszym nakładzie pracy i środków
 • Skuteczny i szybki kanał dotarcia dostosowany do potrzeb odbiorców

 

BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA:

Co przykładowo często robi? Do czego to prowadzi?
 • Strategię komunikuje raz na kilka lat, kiedy jest ogłaszana
 • Niewygodne tematy ukrywa tak długo, jak się da lub pokrywa mnóstwem nieistotnych newsów
 • Zaangażowanie pracowników traktuje jako temat dla HR i odpuszcza, albo odwrotnie, toczy walkę o wpływy
 • Brak poczucia orientacji i sensu  wśród pracowników
 • Przeładowanie informacyjne przy jednoczesnym braku informacji na ważne dla pracowników tematy
 • Spadający poziom zaangażowania pracowników
Co powinien robić? Co uzyskuje?
 • Wspierać menedżerów w stałym rozmawianiu z ludźmi o tym, jak ich praca i zmiany mają się do firmowych i szerszych celów
 • Skupiać się na budowaniu zrozumienia, a nie tylko przekazywaniu informacji
 • Budować koalicję, by wraz z HR i wyższym kierownictwem podejmować spójne działania na rzecz zaangazowania
 • Pracowników, którzy rozumieją biznes i swoją rolę
 • Wyższy poziom wsparcia dla zmian w firmie
 • Spójność wszystkich działań w firmie

 

STYL KOMUNIKACJI:

Co przykładowo często robi? Do czego to prowadzi?
 • Manipuluje, stosuje retoryczne sztuczki w przekonaniu, że pracownicy się nie zorientują
 • Zaklina rzeczywistość tonami lukru, bo przecież „jesteśmy świetni”
 • Mówi sztywnym, oficjalnym językiem pełnym abstrakcji i właściwszym dla inwestorów niż zwykłych ludzi
 • Dalsza utrata wiarygodności komunikacji korporacyjnej
 • Kompletne ignorowanie komunikacji przez pracowników
 • Rosnący mur między pracownikiem a zarządem
Co powinien robić? Co uzyskuje?
 • Traktować pracowników jako dorosłe, myślące istoty z uczuleniem na wciskanie im kitu
 • Rozwijać kulturę otwartej komunikacji poprzez dawanie przykładu
 • Zacząć mówić ludzkim głosem oraz oddać czasem głos pracownikom
 • Zaufanie pracowników, które warunkuje rozpoczęcie prawdziwej komunikacji
 • Świadomych biznesowo współtwórców organizacji, zamiast biernych widzów

 

I jeszcze jedno zastrzeżenie, zanim menedżerowie zostaną wysłani na szkolenia z komunikacji interpersonalnej:

Jak komunikacja wewnętrzna sama się eliminuje, a jak mogłaby przeżyć? 2