HBR Polska, ICAN Institute i… logika, a raczej jej brak.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

HBR Polska, wraz z powiązanym z nim ICAN Institute w dosyć dziwny (mało logiczny) sposób próbują w swojej broszurze przekonać potencjalnych klientów do skorzystania ze szkoleń menedżerskich tej firmy. Jeden z 5 głównych argumentów mówi, że “…Pracownicy kończący tradycyjne programy szkoleniowe, szczególnie akademickie, stają się  bardziej mobilni i uciekają z firmy. Jeśli konkurencja podkupi pracownika, zabiera on ze sobą cały intelektualny kapitał. Firmie pozostają wspomnienia… i rachunek do zapłacenia firmom szkoleniowym.”

Zastanawia mnie, co zwiększa tę mobilność, skoro poprzedni argument mówi: “…Co ważniejsze, w ramach tradycyjnych szkoleń i programów pracownicy uczą się na abstrakcyjnych, podręcznikowych przykładach, których nie są w stanie przełożyć na konkretne rozwiązania w swojej firmie.” Automatycznie nasuwa się więc pytanie, czy te rozwiązania są aż tak dobre, że uczestnik nie mogąc zrealizować ich w swojej firmie ucieka z (od) niej? Czy te szkolenia, w ogóle, wywołują jakąś niewyjaśnioną, wewnętrzną presję ucieczki, a w konsekwencji mobilności.

Nie wchodząc w temat, co robią, a czego nie robią tradycyjne szkolenia, jeszcze bardziej zastanawia mnie, co złego jest w mobilności? Bo i na to trzeba popatrzeć z co najmniej dwóch perspektyw. Dla samego uczestnika, to w znakomitej większości przypadków jak najbardziej pozytywne zjawisko lub cecha, a dla firmy raz tak, raz nie, w zależności od tego, na ile firma tego pracownika w pewnym momencie rzeczywiście potrzebuje?

Wiedząc, że potencjalny uczestnik często sam wnioskuje o szkolenie, który z nich zdecyduje się na szkolenie z ICAN Institute, które obiecuje mu wyhamowanie jego mobilności? Bo jedyny wniosek, jaki płynie z czytania takich argumentów, to założenie, że HBR-owskie szkolenia czynią mądrzejszym, niż szkolenia ‘tradycyjne’, ale i mniej mobilnym.

Jedno z drugim niekoniecznie idzie w parze, a jest raczej odwrotnie. Jeżeli to tylko szkolenie ma wywołać chęć pozostania, to bardziej przypuszczałbym, że wiedza i jednocześnie poczucie bezpieczeństwa pracownika obniżyły się, no ale różne mogą być doświadczenia.

Natomiast, jeżeli firma chce zatrzymać wartościowego pracownika na dłużej, to może sięgnąć do znacznie szerszego i lepszego instrumentarium, które HBR Polska i ICAN Institute powinno być właściwie znane, a przypuszczam, że nawet na tradycyjnych szkoleniach o nich się mówi, bo jest to właściwie standard.

Na specjalne zamówienie przygotuję na pewno ‘nietradycyjne’ szkolenie dla ekspertów i marketingowców HBR Polska i ICAN Institute z HRM, logiki i wielodymensjonalnego myślenia.