Dyskusje o przyszłości organizacji – wstęp

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Jak pokazują badania The Economist, większość menedżerów z dużych światowych firm odczuwa coraz większą niepewność: z jednej strony dostrzegają coraz większe tempo zmian oraz konieczność szybszego reagowania na nie, z drugiej strony stwierdzają, że w rzeczywistości decyzje w ich organizacjach są podejmowane coraz wolniej i z coraz mniejszym poczuciem, że są słuszne.

The Economist wskazuje na przyczynę tego stanu rzeczy:

Decydenci muszą uwzględnić coraz większą liczbę coraz szybciej zmieniających się czynników i coraz gorzej sobie z tym radzą.

Na ich wysokie poczucie niepewności wskazują chociażby przykłady amerykańskich firm chomikujących pieniądze i angażujących się tylko w pewne inwestycje – w samych Stanach Zjednoczonych jest to ponad 2 tryliony dolarów. Sytuacja ta skutkuje niewykorzystaniem szans na rozwój, bądź utratą obecnych źródeł przewagi konkurencyjnej.

W przyszłości jednak, ten poziom kompleksowości (niepewności) będzie jeszcze większy – i wszyscy muszą nauczyć się z tym żyć.

Jedną z dróg do tego jest odpowiednie przygotowanie siebie na zmiany – zrozumienie źródeł niepewności i zagrożeń, które mogą nas czekać. Przemyślenie możliwych scenariuszy zmniejsza zaskoczenie i sprzyja odpowiedniemu reagowaniu.

By zmniejszyć to poczucie niepewności, zdecydowaliśmy się stworzyć cykl postów z rozmowami o przyszłości – o jej uwarunkowaniach i o jej konsekwencjach dla organizacji. Porozmawiamy też o tym, z jakimi zagrożeniami wiąże się unikanie tego tematu przez firmy. Punktem ciężkości tych dyskusji będą organizacje oraz biznes, ale nie będziemy unikać w nich wątków społecznych, psychologicznych, czy filozoficznych.

Zachęcamy również Was do podzielenia się z innymi swoimi spostrzeżeniami, przemyśleniami, ale i pytaniami odnośnie przyszłości – mamy nadzieję, że nasze dyskusje będą kontynuowane również w sekcji komentarzy.