Czym jest pragmatyczna komunikacja? – Marek Mos (Google Poland)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Racją istnienia komunikacji wewnętrznej jest zapewnienie, aby pracownicy byli skutecznie informowani o tym, co ważnego dzieje się w firmie, a przede wszystkim o tym, co ich osobiście może dotyczyć. Czasami są to tematy trudne, które wymagają pewnej delikatności w formułowaniu przekazu. Jednak czy troska o tę delikatność nie prowadzi często do wytworzenia stylu, w którym coraz ciężej dotrzeć do treści? Czy ten styl jest akceptowany przez odbiorców? Czy nie obniża wiarygodności samej informacji?

Pragmatyczna komunikacja, to przede wszystkim bezpośrednie i szczere przedstawienie treści, posługując się językiem i kanałami przekazu preferowanymi przez odbiorców. W jaki sposób odbywa się to w Google, mam nadzieję dowiedzą się Państwo na konferencji.

Marek Mos (Dyrektor HR CEE & MENA, Google Poland)

———————————————————————————————

Marek Mos (Dyrektor HR CEE & MENA, Google Poland) przedstawi wykład pt. “Pragmatyzm w komunikacji wewnętrznej, jako remedium na rosnącą kompleksowość zagadnień organizacyjnych” podczas konferencji face 2012 – Nowoczense strategie komunikacji, która odbędzie się w dniach 16-18 października 2012 w Warszawie.