Czy polskie firmy są gotowe do digitalnej transformacji? [Wyniki badania – Infografika]

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

Co zdecyduje, czy firmy sprostają wyzwaniom związanym z digitalizacją?

Oto lista cech, którą opracowaliśmy na bazie analizy kilkudziesięciu opracowań i raportów, które zostały opublikowane w ostatnich latach, a które są ze sobą bardzo zgodne.

ORGANIZACJA:

 • zwinność i dynamika
 • uproszczona biurokracja i procesy
 • płaska / niehierarchiczna struktura

ŚRODOWISKO PRACY:

 • zaufanie miedzy pracownikami
 • środowisko sprzyjające innowacyjności / kreatywności
 • wysoka zmienność / różnorodność zadań

KULTURA ORGANIZACYJNA:

 • orientacja na klienta
 • wysoki poziom współpracy / brak silosowości
 • możliwości podejmowania ryzyka / eksperymentowania
 • etyczność w działaniu firmy

KOMUNIKACJA:

 • misja / wizja , która pokazuje szerszy sens istnienia firmy
 • otwarta komunikacja / dbanie o doinformowanie pracowników
 • dialog / słuchanie pracowników / włączanie pracowników

STYL ZARZĄDZANIA:

 • partycypacyjny styl zarządzania
 • autonomia i decyzyjność / brak micromanagementu
 • możliwość wpływu pracowników na kształtowanie organizacji

OFERTA ROZWOJOWA:

 • możliwość rozwoju kompetencji społecznych
 • możliwość rozwoju nieoczywistych kompetencji wykraczających poza typowe dla stanowiska
 • budowanie wartości rynkowej pracownika / przygotowywanie pracowników na przyszłość

O ocenę gotowości własnej firmy do digitalizacji oraz funkcjonowania powyższych aspektów zapytaliśmy przedstawicieli 96 czołowych firm w kraju (listę firm stworzyliśmy bazując na najbardziej popularnych rankingach pracodawców).

Jednocześnie poddaliśmy analizie treści prezentacje firm w Internecie (strony o firmie, o karierze w firmie oraz profile na LinkedIn).

Wyniki badania omówione zostały podczas tegorocznej konferencji face 2017 i prezentujemy je również w poniższej infografice:

Czy polskie firmy są gotowe do digitalnej transformacji? [Wyniki badania – Infografika] 2

Kluczowe wnioski:

Pomimo tego, że zdecydowana większość firm ma wysoką świadomość jak ważnym wyzwaniem jest digitalizacja oraz już podejmuje wiele działań w tym zakresie, widoczne jest to, że za zaawansowaniem technologicznym nie idą konieczne zmiany w kulturze organizacyjnej, strukturach i procesach oraz kompetencjach pracowników.

Tymczasem to ludzie, kultura i styl zarządzania a nie same technologie zdecydują nie tylko o sukcesie firm, ale o ich przeżyciu, co dobitnie zilustrowaliśmy w tej infografice.

Wymaga to od firm mądrego, zorientowanego na przyszłość podejścia do budowania kultury organizacyjnej oraz gotowości do znaczącego przebudowania swojej organizacji łącznie ze stylem zarządzania. To ma szansę wyzwolić energię ludzi, ich pomysłowość, inwencję i zdolność do podejmowania działania.

Lecz aby to zrobić potrzebni są właściwi menedżerowie (rozumiejący, że ich główną rolą jest nie rozdzielanie pracy i motywowanie, ale stwarzanie warunków swoim ludziom do rozwijania skrzydeł).

Tylko skąd ich wziąć? Najsłabiej ocenianym aspektem gotowości do digitalizacji są właśnie kompetencje pracowników i menedżerów.

Firmy mają dwa wyjścia:

 • przyciągnąć najlepszych i najbardziej światłych z rynku pracy
 • lub rozwijać takie kadry.

Jeżeli chodzi o przyciąganie, to strony www, na których firmy prezentują się potencjalnym kandydatom, nie robią dobrego wrażenia. Rzadko wskazuje się na nich takie aspekty, które tworzyłyby poczucie u odbiorcy, że ta firma ma przemyślane podejście do zarządzania i jest miejscem, gdzie można wnieść swój wkład. Jeżeli trudno to znaleźć nawet w deklaracjach firmy, to co dopiero w rzeczywistości.

Nawet jeżeli uda się przyciągnąć takie pożądane osoby do firmy (w końcu, skoro w większości przypadków jest słabo, to jakąś najmniej odpychającą firmę wybiorą), to pozostaje problem ich zderzenia z rzeczywistością – czyli zaległości firm w kształtowaniu odpowiedniej kultury i środowiska pracy. Dlatego najlepsi wolą od razu pójść do start-up’u, a firmy są zdane na resztę.

Drugie rozwiązanie – strategiczne podejście do rozwoju pracowników ukierunkowane na zapewnienie rzeczywistych kompetencji przyszłości poprzez przemyślane i wysokiej klasy programy rozwojowe wykraczające poza coraz niższy standard – jest niestety na polskim rynku bardzo rzadkie, co możemy powiedzieć na bazie doświadczeń firmy, która takie programy oferuje. I nie chodzi tylko o cięcie kosztów – chodzi o nastawienie do rozwoju jako jednego z benefitów, rodzaju nagrody lub zabawy, z czego nie wynika wiele dla firmy ani dla pracownika.

Spychanie odpowiedzialności za digitalną transformację na dział IT, a nie zajmowanie się wielkim sprzątaniem – przemianą w firmie, może i odsuwa problem w czasie – m.in. nie dopuszcza się do firmy lepszych od siebie – ale to właśnie oni mogliby uratować firmę, tylko że nie przyjdą do beznadziejnej organizacji, która też i nadal chce taką pozostawać.

Ale w tym wszystkim jest nadzieja.

Ten niewielki odsetek firm – nowa elita która podejdzie do digitalnej transformacji na serio, zmieni radykalnie swój sposób funkcjonowania na odpowiadający nowej rzeczywistości – będzie miał ułatwione zadanie, kiedy pozostałe, nienadążające za światem na własne życzenie zostawią po sobie tylko wspomnienie.

Ten proces już się odbywa – czy firma, w której pracujesz, będzie w awangardzie, czy odejdzie w niepamięć?

Ty również masz na to wpływ.