Skip to content

Badania:

Badanie opinii pracowników, Audyt komunikacyjny, Badanie kultury organizacyjnej

 

Naszym klientom gwarantujemy trafność, bo 
ZAPEWNIAMY RZETELNĄ DIAGNOZĘ

CO NAS WYRÓŻNIA?

 BOGATE DOŚWIADCZENIE BADAWCZE – Największa liczba indywidualnie dla Klienta zaprojektowanych badań w Polsce, co zapewnia sprawność operacyjną realizacji i rzetelność diagnozy

 BOGATE DOŚWIADCZENIE DORADCZE – Nieporównywalna liczba kompleksowych projektów gwarantująca praktyczne wnioski i możliwość dalszego wsparcia w działaniach doskonalących na najwyższym światowym poziomie

 JEDYNE NA RYNKU POWIĄZANIE OBSZARÓW ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO, KULTURY ORGANIZACYJNEJ ORAZ KOMUNIKACJI FIRMY, co pozwala na wielopłaszczyznowe podejście, uwzględniające wszystkie perspektywy

 

Audyt komunikacyjny

Audyt komunikacyjny to kompleksowa diagnoza ukierunkowana na określenie silnych i słabych stron obecnego systemu komunikacji w firmie oraz służąca określeniu potrzeb i preferencji pracowników odnośnie komunikacji wewnętrznej.

Badanie opinii pracowników

Celem badania opinii pracowników jest dostarczenie praktycznych wniosków, niezbędnych do określenia działań doskonalących w obszarze zarządzania i polityki personalnej.

Badanie kultury organizacyjnej

Trafna diagnoza kultury organizacyjnej jest punktem wyjścia dla określenia działań, jakie należy podjąć w kierunku jej doskonalenia lub zmiany. Badanie spełnia również istotną rolę podczas przejęć i połączeń firm.

BOGATE DOŚWIADCZENIE

W ciągu ostatnich dwudziestu lat przeprowadziliśmy prawie sto badań opinii pracowników i audytów komunikacyjnych m.in. dla takich firm jak:

Aventis Pharma

Aviva (dwukrotnie)

AXA

Bank BPH

Bunge

Coty Polska (trzykrotnie)

Credit Agricole Bank Polska

Danone

Firma Chemiczna Dwory

GlaxoSmithKline

Grüner+Jahr Polska

Grupa PZU

Grupa Żywiec (trzykrotnie)

IFS Poland

 

ING Usługi Finansowe

ITI Corporation

ITI Neovision

Kompania Piwowarska (czterokrotnie)

Legia Warszawa

LUX MED

Multikino

NEUCA

Onet.pl

Pascal

Pfizer Polska (dwukrotnie)

PGL Lasy Państwowe (pięciokrotnie)

Philip Morris Polska (dwukrotnie)

PLIVA Kraków

Polkomtel

Provident

Raiffeisen Bank Polska (czterokrotnie)

Sanofi

Schenker

DHL (dwukrotnie)

Siódemka

Südzucker Polska (czterokrotnie)

T-Mobile

TVN

Vattenfall Polska (trzykrotnie)

Volkswagen Poznań (dwukrotnie)

Wyeth (trzykrotnie)

Badania