STRATEGICZNE WYZWANIE FIRM 

w erze DIGITALIZACJI: 

ORYGINALNOŚĆ

FIRMY

O_1b
  • W najwyższym stopniu kreatywne
  • Konkurują na rynku w kierunku winner-takes-all

OFERTY DLA KLIENTA

KLIENT
  • Produkty i usługi, które żyją
    (mają swoją opowieść)
  • Jednoznacznie odróżnialna od całej reszty rynku

PRACOWNIKA

O_3b
  • Ponadprzeciętne kompetencje
  • Wysoka wewnętrzna motywacja
  • Wybitna kreatywność
  • Entrepreneurship

Co wiąże te trzy pola? 

WYSOKA ATRAKCYJNOŚĆ EMOCJONALNA

EFEKT KOŃCOWY:

WYJĄTKOWOŚĆ

ORYGINALNOŚĆ

AWANGARDA

podbudowane:

AUTENTYCZNOŚCIĄ

PRAWA DZISIEJSZEGO RYNKU:

Użyteczność i funkcjonalność produktu / usługi są już niesprzedawalne, bo oczywiste.

Stąd, dzisiaj nie ma ani czasu, ani miejsca na naśladownictwo.

NIEZBĘDNY KIERUNEK ZMIAN W FIRMIE: 

Szybki wzrost stanowisk i zespołów wykonujących zadania kreatywne.

10%

30%

>50%

EFEKTY: 

DLA FIRMY

 NIEUSTANNY, bo (prze)życiodajny performance

DLA KLIENTA

NIEUSTANNA atrakcyjność produktów i usług

DLA PRACOWNIKA

NIEUSTANNY rozwój w nadającym sens środowisku